การแจ้งชำระเงิน

หลังจากลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าพวงหรีดมาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ Line: @salawreath

โดยทางร้านขอความกรุณาลูกค้าแจ้งการโอนเงินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ก่อนเวลาที่จัดส่งพวงหรีดไปยังที่หมาย เพื่อเผื่อเวลาให้ทางร้านจัดทำ-จัดส่งพวงหรีด