ร้านพวงหรีด ศาลาหรีด

ร้านพวงหรีด ศาลาหรีด จากประสบการณ์การทำงานด้านการจัดพวงหรีด และจัดงานศพ มานานนับ 10 ปี ทางเราเข้าใจว่างานไว้อาลัยที่เกิดขึ้นนั้นลูกค้าต้องการความใส่ใจ และความสวยงามเพื่อเป็นการอาลัยครั้งสุดท้าย ร้านพวงหรีด ศาลาหรีด จึงตระหนักในความสำคัญของกระบวนการต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการสั่งซื้อ ซึ่งความสำคัญของการส่งพวงหรีด เป็นมารยาทที่สังคมไทยยึดถือมาอย่างยาวนาน เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอาลัย ดังนั้นการทำงานจำเป็นต้องออกมาอย่างดีที่สุดทุกครั้ง