E033-เจษฎา

฿ 1,790

พวงหรีดหรูหราโทนเขียว แสดงออกถึงความอาลัยรักด้วยใจบริสุทธื์ พวงหรีดจัดช่ออย่างปราณีตด้วยใบไม้หลากชนิด ดูมีความสวยงามเป็นที่สุด ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกแก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างมาก

E033-เจษฎา

฿ 1,790