นโยบายการชดเชย

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านพวงหรีดศาลาหรีดและพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่ได้รับสินค้าตามวันที่ให้จัดส่ง ทางร้านมีเงื่อนไขในการชดเชยดังต่อไปนี้

1. กรณีพวงหรีดได้รับความเสียหายหรือเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง(ขั้นต่ำในการจัดส่งอย่างน้อย 4 ชม. หลังจากยืนยันการโอนเงินกับทาง Website) ทางร้านพวงหรีดศาลาหรีดยินดีรับผิดชอบโดยการจัดทำพวงหรีดใหม่และทำการจัดส่งในวันถัดไป โดยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าพวงหรีดในบางกรณีเท่านั้น

2. กรณีสั่งซื้อพวงหรีดดอกไม้สดกับทางร้านพวงหรีดศาลาหรีด และพบว่ามีพวงหรีดดอกไม้สดนั้นมีลักษณะที่แห้ง เหี่ยว ส่งกลิ่นเหม็น หรือพวงหรีดพัดลมเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทางร้านพร้อมแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว

3. หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อได้ทำการชำระเงินมาเรียบร้อย และไม่ใช่ความผิดของร้าน ทางร้านพวงหรีดศาลาหรีดขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืน 50% ของยอดที่ได้ทำการชำระมา

4. Website ศาลาหรีด มีนโยบายคืนเงิน 100% ให้กับลูกค้ากรณีดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อลูกค้าทราบภายหลังว่าเจ้าภาพไม่รับพวงหรีด (ลูกค้าต้องทำการยกเลิกการสั่งสินค้าไม่เกิน 15 นาทีหลังจากชำระเงิน)

4.2 เมื่อลูกค้าทราบว่าทางวัดไม่รับพวงหรีดในการไว้อาลัย (ลูกค้าต้องทำการยกเลิกการสั่งสินค้าไม่เกิน 15 นาทีหลังจากชำระเงิน)

4.3 ลูกค้าต้องการเปลี่ยนร้านพวงหรีดหรือต้องการยกเลิกด้วยเหตุผลบางประการ (ลูกค้าต้องทำการยกเลิกการสั่งสินค้าไม่เกิน 15 นาทีหลังจากชำระเงิน)

หมายเหตุ: เนื่องจากพวงหรีดเป็นการผลิตจากดอกไม้สด เมื่อมีการสั่งสินค้าทางร้านจะต้องตัดดอกไม้เพื่อจัดทำพวงหรีด ดังนั้นกรณีการขอยกเลิกเพื่อขอคืนเงิน 100% ทางลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกทันที เพราะถ้ามีการผลิตไปแล้วจะทำให้ดอกไม่เกิดการเสียหายและไม่สามารถใช้ผลิตต่อได้